Cyflwyniad

Mae'r we-blatfform yma yn adnodd addysgol sy'n cynnwys gwersi ar waith penodol a chyfoeth o adnoddau y mae'n bosib ac y dylid eu haddasu gan ddisgyblion, athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn casglu mwy o wybodaeth am un o gymeriadau enwocaf llenyddiaeth yng Nghymru - Dylan Thomas. Ei bwrpas yw sicrhau etifeddiaeth i flwyddyn dathlu canmlwyddiant ei eni yn Abertawe (1914-2014).

Nodyn i athrawon: mae’r nodiadau dysgu yn cynnwys cyfeiriadau at y FfLlRh a Rhaglenni Astudio Diwygiedig ar gyfer 2015 (gwefan Dysgu Cymru).

Mwynhewch bori yn ei waith, ei fywyd ac yng nghyfoeth etifeddiaeth Dylan Thomas a ddywedodd amdano ei hun "[I'm]a freak user of words, not a poet" a hefyd "My education was the liberty I had to read indiscriminately and all the time, with my eyes hanging out."

Introduction

This web-platform is an educational resource that includes specific text related lessons and a wealth of resources that can and should be adapted by pupils, teachers and anyone interested in knowing more about one of Wales's most famous literary figures - Dylan Thomas. It serves as a legacy for the centenary celebrations of his birth in Swansea (1914 - 2014).

Note to teachers: The teaching notes within this website include references to the LNF and the New Programme of Study for 2015 (Learning Wales web-site)

Enjoy, the work, the life, the legacy of Dylan Thomas who once said about himself "[I'm]a freak user of words, not a poet" and "My education was the liberty I had to read indiscriminately and all the time, with my eyes hanging out."

Dewiswch lefel | Select a level

Adnoddau defnyddiol | Useful Resources

Lawrlwythwch yr apiau fel cymorth i'ch astudiaethau / Download the app's to help with your studies

Dylan Thomas Apps
iPad