Cyfnod Allweddol 3 - Gweithgareddau

Download

Celf

Creu collage sy’n cyfleu naws lle

Download

Cymru

Ysbrydoliaeth neu gaethiwed?

Download

Gwrando a deall

Bywgraffiad / Hunan-fywgraffiad

Download

Celf

Gwrando, Deall a Thrawsieithu

Download

Drama a’r Celfyddydau Perfformio

Gwrando a Deall, Trawsieithu a Thrafod y rhinweddau sydd eu hangen i fod yn berfformiwr

Download

Hanes

Rôl menywod yn ystod ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd

Download

ABCh – Gwrando a Deall

Sut mae pobl eraill yn ein gweld ni

Download

ABCh

Beth petai ein hardal ni yn dioddef ‘Blitz’?

Download

ABCh

Gwneud yn fawr o’n hardal

Download

Mwy am ei waith

Awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau trawsgwricwlaidd

Download

Mwy am ei waith

Testun Darllen 1 – Addasiad o drawsgrifiad o gyfweliad â Hannah Ellis

Download

Ymarfer Gwylio a Deall a Thrawsieithu

Cyfweliad Alan Maggs

Download

Gwylio, Deall ac Ysgrifennu

Cyfweliad Jane Wyn

Download

Gwylio, Deall a Thrafod

Cyfweliad Adrian Metcalfe

Download

Gweithgareddau Ychwanegol 1

Cyfweld ag Ymgeiswyr

Download

Gweithgareddau Ychwanegol 2

Chwedlau yn ei Oes ei Hun

Download

Gweithgareddau Ychwanegol 3

Ar goll mewn amser

Download

Creu cân am ardal

Yn seiliedig ar 'Ochor Treforys o'r dre'

Lawrlwythwch ap CA3 fel cymorth i'ch astudiaethau

KS3 App

iPhone / iPad

Apple

Angen iOS 6.0 neu ddiweddarach

Android

Android

Angen Android 3.0 neu ddiweddarach

Windows Phone

Windows Phone

Angen Windows Phone 8.1 neu ddiweddarach

iPad