Cyfnod Allweddol 3 - Adnoddau

Dan y Wenallt

Download

Pwy oedd Dylan Thomas?

Llenwch y daflen hon â deg ffaith am Dylan Thomas.

Download

Beth rydych chi'n ei wybod am Dan y Wenallt?

Ysgrifennwch 10 brawddeg lawn yn cynnwys gwybodaeth am y ddrama.

Download

Deall yr agoriad

Pa fath o awyrgylch sydd wedi ei greu i ddechrau'r ddrama?

Download

Gweld y darlun cyfan a'i ddeall

Beth rydyn ni'n ei ddysgu am bentref Llareggub yn yr agoriad?

Download

Adnabod rhai o gymeriadau Dan y Wenallt

Adnabod nodweddion personoliaeth.

The Hunchback in the Park

Download

Cyflwyno'r crwca, neu 'the hunchback'

Mae'r crwca'n cael ei gysylltu ag iaith sy'n ymwneud â chŵn drwy'r gerdd.

Download

Delweddaeth yn "The Hunchback in the Park"

Canolbwyntio ar sut mae'r bardd yn defnyddio delweddaeth drwy ddefnyddio cymariaethau a throsiadau yn y gerdd.

Download

Fesul Pennill

Dadansoddi Barddoniaeth

Download

Cydymdeimlad

Beth yw eich ymateb chi i'r ffordd y mae'r crwca'n cael ei gyflwyno yn y gerdd?

Download

Dadansoddi cerdd

Pwynt. Tystiolaeth. Esboniad.

Nadolig Plentyn yng Nghymru

Download

Nodweddion cerdd

Beth ydyn nhw a beth yw eu diben?

Download

Technegau Adnabod

Nodwch enghreifftiau o'r technegau sydd wedi'u defnyddio.

Download

Byrddau Stori

Tynnwch lun delwedd sy'n dangos eich atgof

Download

Trosiad neu Gyffelybiaeth / Cymhariaeth?

Defnyddiwch eich gwybodaeth am ddelweddaeth i lenwi'r bylchau yn y tabl.

Download

Rhestr Wirio Ysgrifennu Disgrifiadol

Defnyddiwch y rhestr hon er mwyn cyfoethogi eich ysgrifennu disgrifiadol.

Download

Amlinelliad Coeden Nadolig

Ysgrifennwch ddyfyniadau o amgylch amlinelliad y goeden Nadolig.

Download

Postmyn ac eira

Detholiad o 'Nadolig Plentyn yng Nghymru'.

Do Not Go Gentle Into That Good Night

Download

Tasg 2

Torrwch y gerdd yn stribedi/ llinellau unigol

Download

Tasg 4

Diemwnt 9

Download

Tasg 5

Siart Emosiynau

Download

Tasg 7

Marwolaeth, Golau, Y Gorchmynnol

Download

Tasg 8

Pwynt, Tystiolaeth, Esboniad

Fern Hill

Download

Gwers 1

Y penillion cyntaf

Download

Gwers 2, Adnodd 2

Golwg agos ar ddelweddau

Download

Gwers 2, Adnodd 3

Deall delweddau

Download

Gwers 3

Adnabod nodweddion arddull

Download

Testun

Copi o’r gerdd

Return Journey

Download

Nodiadau ar gyfer y detholiad

 

Download

Adroddiad Enghreifftiol

Llundain wedi dioddef 'Blitz' gan awyrennau bomio'r Almaen

Download

Gwybod, Eisiau, Dysgu

Cwblhewch y grid

Download

Adroddiad Newyddion

Ysgrifennu erthygl effeithiol i bapur newydd

Cyfathrebu Ehangach

Download

Gweithgaredd 1

Cyfweliad â Hannah Elis

Download

Gweithgaredd 2

Llun o Dylan Thomas gan Jeff Phillips

Download

Gweithgaredd 3

Dyfynbris

Download

Gweithgaredd 4

Dyfynbris

Download

Gweithgaredd 5

Theatr Dylan Thomas

Cyffredinol

Download

Atgofion Plentyndod

Adrodd yr hanes

Download

ADOLYGIADAU A THEYRNGEDAU

Mwy na Bardd: Bywyd a gwaith Dylan Thomas

Download

Technegau Perswadio 1

Gweithgaredd Didoli Cardiau

Download

Technegau Perswadio 2

Didoli Cardiau

Download

Technegau Perswadio 3

Gwerthu Talacharn

Download

Mwy am ei waith 1

Cwestiynau am yr e-lyfr

Download

Mwy am ei waith 2

Cwestiynau am ddarn allan o 'Mwy na Bardd'

Lawrlwythwch ap CA3 fel cymorth i'ch astudiaethau

KS3 App

iPhone / iPad

Apple

Angen iOS 6.0 neu ddiweddarach

Android

Android

Angen Android 3.0 neu ddiweddarach

Windows Phone

Windows Phone

Angen Windows Phone 8.1 neu ddiweddarach

iPad